Marilyn Kerro

Küsimuste või probleemide korral võta ühendust e-maili teel või helista!

meccarakvere@gmail.com +372 5433 0244 © 2024 MARILYNKERRO.EE

Teie andmeid haldab Marilyn Kerro OÜ, juriidiline registreerimisnumber 1460244, asukohaga Laada 14, Rakvere, Lääne-Virumaa, 44310, telefon +372 54330244, e-posti aadress: meccarakvere@gmail.com

1. MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUTAKSE JA TÖÖDELDAKSE?

1.1. Kogume ja töötleme ainult teie asjakohaseid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud kogumise ja töötlemise eesmärgil.

1.2. Isikuandmed, mida me ostu sooritamisel kogume:

1.2.1. Ostja andmed – nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress (vajadusel), tarneviis, makseviis, makse üksikasjad (sh pangakonto number), põhiteave kolmandate isikute kohta, kes saavad saadetisi vastu võtta.

Tarneaadressi küsime ainult siis, kui taotlete kauba saatmist märgitud aadressile.

Saate määrata oma saadetise vastuvõtmiseks teise isiku, kui ta on sellega nõustunud. Andes meile selle isiku kohta teavet, kinnitate, et teil on luba edastada meile tema isikuandmeid kogumiseks ja töötlemiseks. (Meievahelise müügilepingu alusel)

1.2.2. Küpsised – veebipoe tehingute andmed (teie loal).

1.2.3. Analüütilised andmed – Meie eesmärk on muuta e-ostlemine võimalikult lihtsaks ja mugavaks, seetõttu analüüsime pidevalt oma toimivust, mille jaoks kasutame järgmisi isikuandmeid:

1.2.3.2. Küsitlusega kogutud vastused, meie suhtlusajalugu, sealhulgas meilid ja telefonivestlused (õigustatud huvi).

1.2.4. 1.2.3.1 Ostude ajalugu, veebipoe sirvimisajalugu, maksete ajalugu, tagasiside ostude kohta.

Reklaami edastamise andmed – meie toodete, kampaaniate, loteriide ja projektide kohta üldiste pakkumiste tegemiseks töötleme järgmisi andmeid: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, seadme ID (põhineb teie ja meie vahel sõlmitud teenuselepingul veebipood Pulberkuunal.ee).

1.2.5 Isikuandmed – nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, tarneaadress, tarneviisi ajalugu, makseajalugu, veebipoe sirvimise ajalugu, ostuajalugu, IP-aadress, seadme ID. (Veebipoe Pulberkuunal.ee vahendusel Teie ja meie vahel sõlmitud teenuslepingu alusel).

2. MIKS KOGUDA JA TÖÖDELDA ISIKUANDMEID?

2.1. Kogume teie isikuandmeid kooskõlas õigustatud huvidega ega töötle neid mittekonsolideerival viisil.

2.2. Ostu-müügilepingu kinnitamiseks. Selleks, et müüa teile Pulberkuunal.ee veebipoes valitud kaupa, vajame järgmisi isikuandmeid:

 • Ostu üksikasjad

Kui te seda teavet ei esita, ei saa me kaupa tarnida, kuna need andmed on vajalikud lepingu kinnitamiseks. See on kohustuslik Eesti Vabariigi seadusandlusega, mis reguleerib veebipõhiseid tehinguid ja raamatupidamist.

2.3. Selleks, et võimaldada Teile teenuselepingu või meie veebipoe Pulberkuunal.ee kasutuslepingu kaudu meie teenustele laiemat juurdepääsu, töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • Registreerimisandmed
 • Veebipood marilynkerro.ee teenuste kasutusandmed

2.4. Selleks, et pakkuda teile individuaalset kogemust ja säästa teie aega automatiseeritud vahenditega ning valida teile sobivad kaubad. Isikupärastatud pakkumiste esitamiseks töötleme:

 • Reklaami edastamise andmed
 • Isiklikud andmed

Üldjuhul ja isikupärastatud sisu puhul töötleme teie isikuandmeid ainult meie uudiskirjaga liitumisel. Teil on õigus oma tellimus igal ajal tühistada. Seda saate teha kas meili teel aadressil meccarakvere@gmail.com või järgides uudiskirjas olevaid juhiseid.

2.5. Meie eesmärk on muuta meie veebipood marilynkerro.ee mugavaks ja lihtsaks, mistõttu analüüsime pidevalt oma funktsionaalsust järgmiste andmete alusel:

 • Küpsiste andmed
 • Analüütilised andmed

2.6. Taotluse ja küsimuste korral töötleme teie isikuandmeid: Kvaliteetsete teenuste pakkumiseks töötleme teie artiklis 1.2 loetletud andmeid. Töötleme neid andmeid ka teie küsimuste ja taotluste läbivaatamisel.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE MITTEVASTAVUS

3.1. Samuti võite keelduda oma isikuandmete töötlemisest, isegi kui olete seda varem lubanud. Siiski ei saa oste sooritada ilma küsitud andmeteta, sest ilma nendeta ei saa tellimust töödelda.

4. KES VÕIB ANDMED SAADA

4.1. Isikuandmeid saab edastada ainult usaldusväärsetele kolmandatele isikutele, kellega meil on kehtivad lepingud, ja ainult teenuse osutamiseks vajalikus mahus. Viimase puhul edastame teie isikuandmed järgmistele partneritele:

4.1.1. kullerid ja kohaletoimetamise töötajad, kes toovad kauba märgitud aadressile;

4.1.2. Turundusettevõtted.

4.2. Samuti edastame teie isikuandmed:

4.2.1. juriidilised isikud vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele;

4.2.2. riigiasutused ja kohtud, kui kehtivad õigusaktid.

4.3. Teatame, et teie isikuandmeid edastatakse väljaspool Euroopa Liitu, kuid ainult järgmistel tingimustel:

 • Andmed edastatakse usaldusväärsetele partneritele, kes aitavad meil teile teenuseid pakkuda.
 • Oleme selliste partneritega sõlminud lepingud, mis tagavad teie andmete turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 • EL Komisjon otsustab selle riigi turvameetmete sobivuse, kus meie partner asub.
 • Meie partnerid tagavad isikuandmete turvalisuse vastavalt EL-USA privaatsuskaitsele.
5. ANDMETE SÄILITAMINE

5.1. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni need on tellimuse täitmiseks vajalikud ja vähemalt nii kaua, kuni see on seadusega reguleeritud. Teie loal kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni loa tühistamiseni.

6. JUURDEPÄÄS TÖÖDELDUD ANDMETELE

6.1. Teil on õigus näha meie töödeldavaid isikuandmeid. Seda saate teha järgmiselt.

6.1.1. Saada meile e-kiri: meccarakvere@gmail.com

6.1.2. Helistage meile: +372 54330244

7. ISIKUANDMETE KUSTUTAMINE

7.1. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, mis tehakse pärast teie taotluse esitamist.

7.2. Teie andmeid ei kustutata, kui:

7.2.1. Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärgil;

7.2.2. Te ei ole oma andmete töötlemise luba tagasi võtnud;

7.2.3. Te ei ole nõustunud oma andmete töötlemisega, kuid see on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;

7.2.4. EL ja kohalikud õigusaktid nõuavad meilt teie isikuandmete töötlemist;

7.2.5. Peame teie isikuandmeid töötlema juriidiliste nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

7.3. Saate taotleda meilt oma isikuandmete kustutamist:

7.3.1. meile meili teel: meccarakvere@gmail.com

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSE PIIRAMINE

8.1. Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Kui olete seda teinud, on meil lubatud teie andmeid ainult säilitada, kuid mitte kasutada. Saate töötlemist piirata ühel järgmistest asjaoludest:

8.1.1. Teie andmed on valed (töötlemine on piiratud kuni andmete õigsuse kontrollimiseni);

8.1.2. Teie andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid te ei nõua andmete kustutamist;

8.1.3. Teie andmed on vajalikud juriidiliste nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

8.1.4. Teie andmeid töödeldakse vastu teie tahtmist (töötlemine peatatakse, kui teie põhjused kaaluvad üles teie soovid).

8.2. Andmetöötluse piiramist saate taotleda:

8.2.1. Saada meile e-kiri: meccarakvere@gmail.com

8.2.2. Helistades meile: +37254330244;

9. TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE LOA TÜHISTAMINE

9.1. Isikuandmete töötlemise loa saate tagasi võtta järgmiselt:

9.1.1. Saada meile e-kirimeccarakvere@gmail.com

9.1.2. Helistage meile: +372 54330244

10. ANDMETE EDASTUSÕIGUS

10.1. Õigus andmete edastamisele tähendab, et teil on õigus saada struktureeritud, laialdaselt kohaldatav, masinloetav ja nõuetele vastav vorm oma isikuandmetest, mida me automaatselt töötleme. Tehniliste võimaluste ja teie rakendusega võidakse andmed edastada teie poolt märgitud kolmandale osapoolele.

10.2. Saate seda taotleda järgmiselt:

10.2.1. Saada meile e-kiri: meccarakvere@gmail.com

10.2.2. Helistage meile: +372 54330244

11. TAOTLUS TEIE ÕIGUSTE JÕUSTAMISEKS

11.1. Saate esitada mis tahes taotluse oma isikuandmetega seotud õiguste jõustamiseks:

11.1.1. Saada meile e-kiri: meccarakvere@gmail.com

11.1.2. Helistades meile: +372 54330244

11.2. Kinnitame teie isikut teie e-posti aadressi alusel. Taotluse esitamisel märkige alati oma e- posti aadress, mida meie veebisaidil kasutate. Kui te seda ei märgi või see erineb taotlevast e- kirjast, ei saa me kinnitust lõpule viia ega teie taotlusega nõustuda.

11.3. Kui kahtlustate, et teie õigusi on rikutud, võite pöörduda riikliku andmekaitseinspektsiooni poole. Nende kontaktandmed leiate aadressilt https://www.aki.ee/.

12. MIS ON KÜPSISED?

12.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis installitakse teie seadmesse, kui külastate meie veebisaiti. Küpsised aitavad meil teie seadet ära tunda ja parandada meie saidi funktsionaalsust.

© 2024 MARILYNKERRO.EE